Andere overtuigingen
Ons land telt steeds meer mensen uit andere culturen en met andere geloofsovertuigingen. Een andere vorm van afscheid nemen is daar een onderdeel van.Wij kunnen u hierin bijstaan.Heeft u een eigen begeleidingsgroep die de uitvaart uitvoert, dan kunnen wij, indien u dat wenst ook ondersteuning bieden.

Ons rouwcentrum in Boerderij De Hoef biedt hiervoor allerlei mogelijkheden.