De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche.
Ondanks Uitvaartverzorging Leidsche Rijn zich volledig zal inzetten om de uitvaart naar uw wens te laten verlopen, kan er een klacht zijn. Klachten zullen wij altijd met u bespreken en zullen wij dit eerst intern proberen met u op te lossen. Klachten moeten worden voorkomen. Hier voor beschikt het Keurmerk over een uniform klachtenprotocol, wat wij als uitvaartverzorger verplicht moeten toepassen. Mochten wij als uitvaartverzorger de klacht niet kunnen oplossen intern, dan wordt u als opdrachtgever doorverwezen naar de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een klachtenreglement opgesteld.
De Stichting heeft een ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet.Voor verdere informatie www.ombudsmanuitvaartwezen.nl