Stichting klachteninstituut

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche.
Ondanks dat Uitvaartverzorging Leidsche Rijn zich volledig inzet om de uitvaart naar uw wens te laten verlopen, kan er een klacht zijn. Klachten zijn altijd bespreekbaar en we doen er alles aan dit eerst intern met u op te lossen.
Uiteraard willen wij klachten voorkomen. Mocht er toch een klacht zijn waar we samen niet uitkomen is er een uniform klachtenprotocol.  Als uitvaartverzorger zijn wij verplicht deze toe te passen. Mochten wij als uitvaartverzorger de klacht niet intern kunnen oplossen, dan wordt u als opdrachtgever doorverwezen naar de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Hiervoor is een klachtenreglement opgesteld.
De Stichting heeft een ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet. Voor verdere informatie: www.ombudsmanuitvaartwezen.nl