Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen2023-02-24T09:17:06+01:00

Veel gestelde vragen

Na een overlijden blijken nabestaanden vaak met vragen rond te lopen.

Vragen die men veelal niet durft te stellen waardoor men onnodig gespannen is en lang in onzekerheid blijft.
Dit is jammer want maar al te vaak blijkt dat het antwoord op de vraag eenvoudiger is dan men dacht.

Onderstaand hebben wij een lijstje samengesteld van veel voorkomende vragen en de antwoorden daarop.
Mocht uw vraag er niet bij staan, neemt u dan gerust via dit formulier contact met ons op.

Maak hieronder een keuze uit de verschillende categorieën.

Bieden uitvaartverzekeringen belastingvoordeel?2017-05-03T16:20:30+02:00

De afgelopen jaren is de belastingwetgeving regelmatig veranderd. Uitvaartvoorzieningen horen bij de producten die geen belastingvoordeel meer kunnen opleveren.

Ondanks dat veel uitvaartverzekeringen een eindleeftijd hanteren, is het altijd mogelijk om een regeling te treffen voor de bekostiging van uw uitvaart. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd kiezen voor storting van een bedrag ineens in een depositofonds. Over het geld in dit fonds krijgt u een aantrekkelijke rente. Na uw overlijden kan het geld worden gebruikt om uw uitvaart te betalen.

Een uitvaartverzekering die geld uitkeert?2017-05-03T16:21:03+02:00

Bij een natura uitvaartverzekering verzekert u een aantal diensten en producten, zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en andere producten.  Deze diensten en producten worden bij uw overlijden geleverd, hoe hoog de kosten ervan op dat moment ook zijn.

Bij een uitvaartverzekering in geld (kapitaalverzekering) verzekert u een geldbedrag, dat na uw overlijden aan de begunstigden wordt uitgekeerd. Van dat geld kunnen zij dan de uitvaart betalen (mits men voldoende verzekerd is).

Ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, bent u vrij in de keuze van de uitvaartverzorger.

U kunt ook een lidmaatschap aanvragen en u in laten schrijven in het ledenregister van Uitvaartverzorging Leidsche Rijn, waardoor u gebruikt maakt van een korting op het basistarief.

Wanneer en waar begraven of cremeren?2017-03-03T09:43:30+01:00

Voor begrafenissen en crematies gelden de volgende regels: Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast geeft de termijn nabestaanden de tijd te kiezen tussen crematie en begraven en de uitvaart te regelen. Begraven of cremeren binnen 36 uur na overlijden is alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon is overleden.

Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?2017-03-03T09:42:53+01:00

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

Wat doet een uitvaartverzorger precies?2017-03-03T09:42:20+01:00

Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Kan ik mijn uitvaart zelf regelen?2017-03-03T09:41:46+01:00

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat nabestaanden niet weten of de overledene een begrafenis of een crematie had gewild. En dat is dan vaak niet de enige vraag die op zo’n moment pas naar boven komt. Wat dat betreft is het verstandig om uw uitvaart zelf te regelen. Uitvaartondernemers beschikken vaak over een een soort draaiboek waarin u exact kunt aangeven hoe uw uitvaart moet worden uitgevoerd. Een kopie hiervan wordt dan geregistreerd bij de uitvaartondernemer. Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden en de uitvaartverzorger onmiddellijk over de betreffende gegevens beschikken.

Voor wiens rekening komen de kosten van een uitvaart?2017-03-03T09:40:04+01:00

De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap. Ze komen dus voor rekening van de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is vastgesteld in een testament of door de wet. Een notaris kan onderzoek doen naar de wettige erfgenamen als hij opdracht krijgt om een verklaring van erfrecht op te stellen. Om te weten te komen of de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u een aanvraag doen bij het Centraal Testamenten Register. In dit register staan alle namen van mensen die een testament hebben opgemaakt.

Is een crematie duurder dan een begrafenis?2017-03-03T09:39:22+01:00

Zowel bij een begrafenis als crematie hangen de uitvaartkosten sterk af van uw wensen. Over het algemeen is cremeren niet duurder dan begraven. De kosten van een crematie bestaan uit het basistarief en de gewenste aanvullende dienstverlening. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken hebt met grafkosten. Deze grafkosten verschillen per gemeente en kunnen soms oplopen tot enkele duizenden euro?s. Daarnaast hebt u bij een begrafenis te maken met de kosten van een grafmonument.

Wat kost een uitvaart eigenlijk?2017-05-03T16:16:06+02:00

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. De kosten van een uitvaart zijn immers sterk afhankelijk van de uitvoering. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen na afloop van de plechtigheid iets aan? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord om de kosten te kunnen bepalen. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente. Als u wilt weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn, maak dan eens vrijblijvend een afspraak.

Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap. Hoe kan ik dat regelen?2017-03-03T09:33:48+01:00

De wens om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap dient u om te beginnen vast te leggen in een testament. Dat kunt u doen via de huisarts. Belangrijk is dat er vooraf een afspraak is gemaakt met een wetenschappelijk instituut dat uw lichaam eventueel wil hebben. Er vindt in dat geval dus geen begrafenis of crematie plaats. Er kan natuurlijk wel een afscheidsdienst worden gehouden. Het kan gebeuren dat er op het moment van overlijden geen behoefte is aan een lichaam. In dat geval wordt uw lichaam alsnog begraven of gecremeerd.

Wat moet ik allemaal regelen nadat iemand is overleden?2017-05-03T16:17:33+02:00

Een overlijden brengt ook veel ‘papierwerk’ met zich mee, iets waarop veel mensen niet zijn voorbereid. U moet bijvoorbeeld allerlei zakelijke beslissingen nemen, dwars door alle gevoelens heen. Want na een overlijden kan er veel veranderen in bijvoorbeeld uw bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. In onze nazorg map krijgt u vele informatie die u verder kan helpen. Nabestaanden ontvangen de nazorgmap van de uitvaartverzorger.

Mag ik de overledene zelf de laatste verzorging geven?2017-03-03T09:32:28+01:00

U mag de overledene zelf, of samen met de uitvaartverzorger, wassen en kleden. Met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken. Het zelf verzorgen van de overledene kan u steun bieden in het rouwverwerkingsproces. In bepaalde culturen is het heel gebruikelijk dat nabestaanden de overledene zelf de laatste verzorging geven.

Wat moet ik doen als iemand overlijdt?2017-05-03T16:18:14+02:00

In eerste instantie belt u dan de huisarts. Het maakt niet uit op welk tijdstip. U kunt hem of haar altijd bellen. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring hebt u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen. En als u dat hebt gedaan, belt u een uitvaartverzorger.

U kunt ons dag en nacht bereiken op telefoonnummer 030 666 75 77 of 06 206 47 384

Ga naar de bovenkant